SOLID-principer

📅   17. 01. 2022
👤   Jan Barášek

Solida principer är ett sätt, en uppsättning rekommendationer och principer, att bygga robust programvara. SOLID-principerna fungerar för objektorienterad design (OOP). Deras författare är Robert C. Martin och är från omkring år 2000.

En snabb översikt

Tecken Principnamn Förklaring
S Principen om ett enda ansvar Varje klass har bara ett ansvar.
O Open/Closed-principen Funktionaliteten hos en klass kan utökas utan att ändra den.
L Liskovs substitutionsprincip Klasser måste vara fullt utbytbara mot sina efterkommande klasser.
I Principen om gränssnittssegregering Använd små och smalare gränssnitt.
D Principen om invertering av beroenden Beroende på abstraktioner, inte på implementationer.

Jan Barášek     Mer om författaren

Författaren arbetar som senior utvecklare och mjukvaruarkitekt i Prag. Han utformar och förvaltar stora webbprogram som du känner till och använder. Sedan 2009 har han skaffat sig en stor erfarenhet som han förmedlar via denna webbplats.

Jag hjälper gärna till:

Kontakt