PHP Manual

Objektorienterad programmering i PHP

Objektorienterad programmering (OOP) är ett programmeringsparadigm som innebär en betydande förenkling av utvecklingsarbetet.

De främsta fördelarna med OOP är att koden delas upp i enskilda delar (objekt och metoder) som lätt kan överföras mellan projekt (abstraktion och inkapsling) för att bygga återanvändbara program. OOP introducerar också nya tekniker som arv och polymorfism för första gången.

Hela denna del av webbplatsen beskriver fördelarna med OOP-utveckling på ett utförligt sätt. Du kommer snart att upptäcka att även om OOP har sina problem är det faktiskt den bästa metoden för att bygga något om du bryr dig om återanvändning av koden och långsiktigt stöd för program som du redan har skrivit.

Designmönster
4
Om du har programmerat länge har du också märkt att mycket av koden och utvecklingsprinciperna upprepas om och om igen. När det gäller slutna logiska problem kan lösningen av dessa delar av programmet kallas algoritmer. Men hur kan man ta itu med…
Serie om OOP i PHP
14
Den här serien tar dig från grunderna (vad är OOP) via alla de viktigaste funktionerna och fördelarna med OOP till avancerade metoder för att använda OOP. Vi visar alla möjligheter med verkliga exempel.
Status:
All systems normal.
2023