Objektorienterad programmering i PHP

Introduktion till frågan