Rena funktioner i PHP

📅   27. 10. 2021
👤   Jan Barášek

Inom funktionell programmering finns begreppet ren funktion, som avser en funktion som alltid returnerar samma resultat till samma ingång (dvs. är deterministisk) och som samtidigt inte har några sidoeffekter (dvs. inte påverkar sin omgivning).

Hur en ren funktion ser ut

Exempel på en ren funktion:

// Detta är en ren funktion
function add(int $a, int $b): int
{
	return $a + $b;
}

Detta är en ren funktion eftersom resultatet alltid är detsamma baserat på de ingående argumenten.

Vad är inte en ren funktion?

// Detta är en oren funktion
function add(int $a, int $b): int
{
	echo 'Tillägg av...';
	file_put_contents('file.txt', 'Värde:' . $a);
	return $a + $b;
}

Denna typ av funktion är inte renodlad eftersom funktionen ändrar filsystemet. En annan typ av oren funktion är när den interagerar med databasen, skriver ut på skärmen och så vidare.

Jan Barášek     Mer om författaren

Författaren arbetar som senior utvecklare och mjukvaruarkitekt i Prag. Han utformar och förvaltar stora webbprogram som du känner till och använder. Sedan 2009 har han skaffat sig en stor erfarenhet som han förmedlar via denna webbplats.

Jag hjälper gärna till:

Kontakt