PHP Manual
/
Funktioner

Få en lista över alla definierade funktioner

10. 04. 2021

Ibland kan det vara användbart att få en lista över alla tillgängliga funktioner i den aktuella miljön. Detta gäller särskilt när vi förvaltar någon annans server och behöver orientera oss.

Listan över funktioner kan erhållas genom att anropa funktionen get_defined_functions(), som returnerar data i form av en array:

[
internal => [
...,
],
user => [
...,
]
]

Listan över funktioner är uppdelad i två stora listor.

  • De interna funktionerna är de som definieras av PHP självt och de installerade tilläggsfunktionerna.
  • Användarfunktioner är de funktioner som definieras av användarkoden själv. Detta är funktioner som vi har skrivit in i källkoden eller som ingår i de installerade biblioteken.

Den här listan kan användas för att felsöka ett program.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024