PHP Manual

QR-kodgenerator - API

11. 09. 2019

En QR-kod är en speciell tvådimensionell kod som används för att överföra kort information, t.ex. till en mobiltelefon.

QR-koder kan enkelt genereras genom att helt enkelt lägga in en bild på Googles servrar.

Till exempel:

QR-kod

<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs=100x100&choe=UTF-8&chld=H%7C0&chl=https://php.baraja.cz" alt="QR code">

Vi kan ställa in 3 parametrar:

  • Storlek i px (vertikalt och horisontellt)
  • Kodning (jag rekommenderar UTF-8)
  • Adress (URL till sidan, telefonnummer, ...)

TIPS: Om det finns en mobilversion av webbplatsen kan du länka till den i stället.

I de flesta fall behandlas QR-koden av din mobiltelefon.

Det är mycket enkelt att skriva en egen funktion för inbäddning:

function getQrCode(string $url, int $size = 128, string $charset = 'UTF-8'): string
{
$size = $size < 16 ? 16 : ($size > 2048 ? 2048 : $size);
return '<img src="https://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chs='
. $size . 'x' . $size
. '&choe=' . urlencode($charset)
. '&chld=H%7C0&chl=' . urlencode($url)
. '">';
}
echo getQrCode('https://php.baraja.cz');

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.
Status:
All systems normal.
2024