PHP Manual
/
Grundläggande kunskaper

PHP-nyckelord

10. 04. 2021

Obsah článku

Nästan alla programmeringsspråk består av nyckelord, som är särskilda uttryck i språket med en speciell betydelse.

Ett exempel på ett nyckelord är ordet string, if eller echo.

Det är viktigt att notera att nyckelord (ibland även kommandon) inte är funktioner, så till exempel echo är inte heller en funktion.

Listan över nyckelord är bra att känna till eftersom de har särskilda betydelser i PHP och inte alltid kan användas för allt. Namnet på en klass får till exempel inte vara detsamma som ett av de befintliga nyckelorden.

Exempel på fel vid analys

När man försöker bearbeta en klass som heter String uppstår ett Parse error eftersom PHP inte vet om det är ett klassnamn eller en datatyp:

Detta är fel:

class String
{
// ...
}

Förteckning över nyckelord

Uppdaterad nyckelordslista för PHP 7.1:

and, or, xor, for, do, while, foreach, as, return, die, exit, if, then, else, elseif, new, delete, try, throw, catch, finally, class, function, string, array, object, resource, var, bool, boolean, int, integer, float, double, real, string, array, global, const, static, public, private, protected, published, extends, switch, true, false, null, void, this, self, struct, char, signed, unsigned, short, long

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
13.
Status:
All systems normal.
2024