PHP Manual
/
Behandling av uppgifter

Skicka en CSV-fil

18. 12. 2022

När du skickar binära filer ska du alltid tänka på vilka HTTP-huvuden du ska välja. Om du skickar en CSV-fil (nästan idealiskt format för enkla texttabeller som kan bearbetas i Excel) är det lämpligt att använda `Content-Type: application/csv` i kodning `UTF-8`.

I vissa versioner av Excel finns det dock ett problem med UTF-8-kodning. För att se till att rätt kodning upptäcks måste vi infoga UTF-8 BOM, vilket är ett specialtecken ``xEF\xBB\xBF``` som talar om för klienten att det är UTF-8, eftersom det inte finns i någon annan kodning.

Skicka därför rubrikerna på följande sätt:

header('Content-Type: application/csv; charset=utf-8');
header('Content-Disposition: bilaga; filnamn=' . date('d-m-y') . '_file.csv');
header('Pragma: no-cache');
echo "\xEF\xBB\xBF";

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.
Status:
All systems normal.
2023