/
Läran
Databas

Läran

Doctrine är en elegant objektorienterad databas (ORM) med en hög abstraktionsnivå. För att kunna använda Doctrine måste du veta hur man använder objektorienterad programmering.