PHP Manual
/
HTTP

Behandling av ajax POST-förfrågningar i PHP

01. 11. 2019

När jag utvecklade ajax Vue.js-applikationer kom jag efter flera år äntligen på hur man använder ajax i PHP och hur man tar emot data med POST-metoden.

Den superglobala variabeln $_POST är endast tillgänglig för formulär.

I PHP är superglobalvariabeln $_POST allmänt tillgänglig för att lagra de skickade uppgifterna från ett formulär.

Det är relativt lätt att använda.

På HTML-sidan måste du skapa ett formulär:

<form action="process.php" method="post">
Jméno: <input type="text" name="username">
<input type="submit" value="Odeslat">
</form>

I filen process.php kan värdena sedan nås som array-element:

echo htmlspecialchars($_POST['användarnamn'] ?? '');

Varning:

Med detta enkla tillvägagångssätt kan alla känna att POSTed data automatiskt definieras som arrayindex i variabeln $_POST. Men det är inte sant!

Anledningen till att data som skickas från ett formulär med POST-metoden skrivs till variabeln $_POST är att webbläsaren automatiskt skickar HTTP-huvudet 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' när HTML-formuläret skickas.

Utan en korrekt inställd rubrik kan värdena helt enkelt inte nås och vi måste använda en knepig lösning.

Skicka data via Ajax

När vi försöker skicka data med hjälp av Ajax måste vi ändra vår strategi lite på PHP-sidan. Du kan läsa diskussionen på Facebook för mer information.

I javascript kan du till exempel använda biblioteket axios för att skicka data med hjälp av ajax. För att använda den enkelt kan du bara länka javascript från CDN-servern och använda den direkt:

<script src="https://unpkg.com/axios/dist/axios.min.js"></script>
<script>
axios.post('/api/form-process', {
username: 'Jméno uživatele'
})
.then(response => {
// Zpracování odpovědi z API
alert(response.data.message); // Vyhodí hlášku se zprávou
});
</script>

I det här enkla fallet anropas URL-adressen '/api/form-process' med ajax och POST-metoden skickar objektet { username: 'User name' }. Biblioteket självt hanterar redan logistiken för att skicka data automatiskt, så de skickas serialiserade som Json. På frontendutvecklarspråk kallas detta json payload.

På PHP-sidan skulle jag förvänta mig att det används som ett formulär (det var ju trots allt en POST-metod):

echo htmlspecialchars($_POST['användarnamn'] ?? '');

I det här fallet kommer dock fältet $_POST att vara tomt och inga data kommer att skickas. Variabeln $_POST används endast för data som hämtas från formulär (du kan se det på HTTP-huvudet som vi inte slängde).

I det här fallet måste vi alltså hämta data direkt från HTTP-förfrågan, och för det används trick-lösningen. Den är sedan lätt att använda:

$data = json_decode(file_get_contents('php://input'), true);
echo htmlspecialchars($data['användarnamn'] ?? '');
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode([
'meddelande' => 'Serverkryparen',
]);
die;

Som exempel ger jag också ett enkelt javascript-svar. Det viktiga är att HTTP-huvudet 'Content-Type: application/json' slängs korrekt och att skriptet avslutas efter att all data har skickats.

Genomdriva användningen av $_POST.

Om du fortfarande vill behandla de inlämnade uppgifterna direkt som ett formulär finns det ett sätt att överföra dem. I det här fallet måste du ändra skapandet av själva ajax-frågan och skicka HTTP-huvudena korrekt:

axios.post(
'/api/form-process',
{
username: 'Jméno uživatele'
},
{
headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'}
}
).then(response => {
// Nějaké zpracování
});

I det här fallet blir dock bearbetningen på PHP-sidan inte trevlig, eftersom vi fortfarande måste korrigera uppgifterna och konvertera dem till en array.

Jag lyckades komma på denna skräck:

if (\count($_POST) === 1
&& preg_match('/^\{.*\}$/', $post = array_keys($_POST)[0])
&& ($json = json_decode($post)) instanceof \stdClass
) {
foreach ($json as $key => $value) {
$_POST[$key] = $value;
unset($_POST[$post]);
}
}
echo htmlspecialchars($_POST['användarnamn'] ?? '');

Det är dock mycket bättre att hålla sig till det första tillvägagångssättet och använda metoden 'php://input' för att hämta data.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
4.
Status:
All systems normal.
2024