Algoritmer

Algoritmen för sökmotorer på Internet

Varje sekund läggs 5 miljoner nya sidor till på Internet, och denna takt ökar hela tiden. I denna serie beskrivs metoder för att söka information.