/
Säkerhet

Addcslashes

22. 08. 2019

Obsah článku

Stöd för PHP4, PHP5

addcslashes - snedstreck i C-stil

Beskrivning

string addcslashes (string $str, string $charlist)

Återger en sträng med backslashes före de tecken som anges i parametern charlist.

Parametrar

str Textsträng

charlist

tecken som ska tas bort. Om charlist innehåller tecknen \n, \r och andra konverteras de till C-stil. Andra icke-alfanumeriska ASCI-tecken med längder mindre än 32 och större än 126 ändras.

När du definierar en sekvens av tecken i ett charlist-argument ska du se till att du vet vilka tecken du anger som början och slutet på intervallet.

echo addcslashes('foo[ ]', 'A..z');
// Värden: \f\o\o\o\o\o[ \]
// Tar bort alla små och stora bokstäver.

Returvärden

Återger den ändrade strängen.

Exempel

$escaped = addcslashes($not_escaped, "\0..\37!@\177..\377");

charlist \0..\37!@\177..\377, tar bort alla tecken med ASCII-kod mellan 0 och 31.

Jan Barášek   Více o autorovi

Autor článku pracuje jako seniorní vývojář a software architekt v Praze. Navrhuje a spravuje velké webové aplikace, které znáte a používáte. Od roku 2009 nabral bohaté zkušenosti, které tímto webem předává dál.

Rád vám pomůžu:

Související články

1.
2.