PHP Manual
/
Databas
Handledning

Databas

Läran
2
Doctrine är en elegant objektorienterad databas (ORM) med en hög abstraktionsnivå. För att kunna använda Doctrine måste du veta hur man använder objektorienterad programmering.
Status:
All systems normal.
2024